Försäkringskassan i Helsingborg firar Lucia

Tyvärr var inte bakgrunden med diaprojektor, filmduk och glaspartier helt idealiska, men trots detta kanske det går att förmedla den glädje som spreds vid fredagens Luciafirande.

Slutligen kontrollerade Ulrika så att inte Huvudkontoret upptäckt att Lucaifirandet i Helsingborg inte skedde enligt från HK fastställda riktlinjer för firande av Lucia vid FörsäkringskassanFotograf Sven Ohlsson

Besök gärna Sven Tycker